"DIFFERENT PEOPLE - DIFFERENT SKILLS" - 2012/2013
"RÓŻNI LUDZIE - RÓŻNE UMIEJĘTNOŚCI"
Koordynator projektu - Agnieszka Słowik, nauczyciel języka angielskiego
Kraje partnerskie - Polska, Litwa, Włochy, Turcja, Słowacja, Rumunia, Holandia

logo_etwinning200.jpg
"ADVENTURE SCHOOL / ABENTEUER SCHULE" - 2012/2013, 2013/2014
"PRZYGODA W SZKOLE"
projekt nawiązujący do współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius
Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciele współpracujący - Krzysztof Nowicki, Barbara Gizmunt, Agnieszka Słowik, Beata Walicka, Agnieszka Szatkowska, Paweł Karolczuk - nauczyciele języka angielskiego; Anetta Maciejewska, Małgorzata Pietrzak - nauczyciele języka niemieckiego, Kamila Frątczak - nauczyciel informatykiKraje partnerskie: Niemcy, Dania, Węgry, Polska, Włochy, Turcja

logo_etwinning200.jpg

"HEALTHY PEOPLE - BETTER WORLD" - 2012/2013
ZDROWI LUDZIE - LEPSZY ŚWIAT
Koordynatorzy projektu - Magdalena Nowicka i Agnieszka Szatkowska, nauczyciele języka angielskiego
Kraje partnerskie: Polska, Turcja, Włochylogo_etwinning200.jpg"CULTURAL INTEGRATION THROUGH POPULAR WISDOM" - 2011/2012
"INTEGRACJA KULTUROWA POPRZEZ PRZYSŁOWIA I MĄDROŚCI LUDOWE
Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel współpracujący - Krzysztof Nowicki, nauczyciel języka angielskiego
Kraje partnerskie: Polska, Włochy

logo_etwinning200.jpg

"OUR FAVOURITE DISHES IN ONE RECIPE BOOK!" " - 2011/2012
"NASZE ULUBIONE DANIA W JEDNEJ KSIĄŻCE KUCHARSKIEJ!"
Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego
Kraje partnerskie: Polska, Turcja, Rumunialogo_etwinning200.jpg


"IN TEDDY BEAR'S LAND" - 2011/2012
"W MISIOWEJ KRAINIE"
Koordynator projektu - Jolanta Tokarek, nauczyciel bibliotekarzNauczyciele współpracujący - Jolanta Janiec, nauczyciel nauczania zintegrowanego Paweł Karolczuk , nauczyciel języka angielskiego

logo_etwinning200.jpg

"LET'S MAKE FRIENDS" - 2011/2012
"ZAPRZYJAŹNIJMY SIĘ"
Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego

logo_etwinning200.jpg

.........................................................."MY FRIENDS - TEDDY BEAR" - 2011/2012
................................................................"MÓJ PRZYJACIEL - PLUSZOWY MIŚ"
..........................................Koordynator projektu - Jolanta Tokarek, nauczyciel bibliotekarz
.......................Nauczyciele współpracujący - Dorota Jabłońska, wychowawca świetlicy,
................................................Marta Adamska, wychowawca świetlicy
...................................................
logo_etwinning200.jpg