...
logo_etwinning200.jpg

"WHERE MY FREE TIME GOES" - 2010/2011, 2011/2012
"GDZIE PODZIEWA SIĘ MÓJ CZAS WOLNY"
Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego


.............."KNOWING ONE ANOTHER THROUGH WITTICISM" - 2010/2011
..................."POZNAJMY SIĘ POPRZEZ NASZE PRZYSŁOWIA I POWIEDZENIA"
......................Koordynator projektu - Magdalena Nowicka, nauczyciel języka angielskiego.

logo_etwinning200.jpg
............
..............."BOOKS WHICH JOIN NATIONS AND GENERATIONS" - 2009 / 2010 , 2010 / 2011
......................."KSIĄŻKI, KTÓRE ŁĄCZĄ NARODY I POKOLENIA"
.....................Koordynator projektu - Jolanta Tokarek, nauczyciel bibliotekarz
.................Nauczyciele współpracujący: Barbara Gizmunt, Bożena Walużyniec.
logo_etwinning200.jpg.............."IN FABULOUS LAND" - 2010 / 2011
................"W BAJKOWEJ KRAINIE"
................Koordynator projektu - Jolanta Tokarek, nauczyciel bibliotekarz
....................Nauczyciel współpracujący - Katarzyna Muszyńska

logo_etwinning200.jpg


.............."TELL ME ABOUT YOUR COUNTRY" - 2010 / 2011
................."OPOWIEDZ MI O SWOIM MIEŚCIE"
................Koordynator projektu - Jolanta Tokarek, nauczyciel bibliotekarz
....................Nauczyciel współpracujący - Barbara Gizmunt.


logo_etwinning200.jpg